Forbrukslån til oppstartskapital

Går du med en drøm i magen, men mangler kapital? Da kan et lån uten sikkerhet kanskje være til hjelp for deg. Forbrukslån er et lån hvor det ikke stilles krav til sikkerhet og du kan bruke pengene slik du selv ønsker. Forbrukslånet er en praktisk løsning når du trenger noen ekstra kroner for å realisere et prosjekt, men mangler kapital. Du får tilgang til kapitalen du har behov for med tydelige og ordnede nedbetalingsordninger.

Krav til oppstartskapital ved etablering av firma

Trenger du kapital til å etablere et firma og du mangler pengene kan et forbrukslån være en løsning. Når du skal etablere et firma, enten det er et enkeltmannsforetak eller et AS, må du selv stille med pengene det koster å registrere det nye selskapet. Et enkeltmannsforetak krever ikke tilgangen til mange tusenlappene. Et AS derimot krever et innskudd på 30 000 kr i aksjekapital, en oppstartskapital, samt etableringsgebyr. Aksjekapitalen må du selv skaffe, og med en god forretningsidé kan et usikret lån hjelpe deg videre på veien til suksess.

Med et slikt lån kan du låne inntil 500 000 kroner og nedbetale over 5 år. For å starte et firma trenger du ikke låne fullt så mye og kan nedbetale raskere. Skal du benytte lån til investering i firmaet er det viktig å ikke søke om mer enn du tåler å tape. Start i det små og bygg deg videre oppover. Sørg også for å velge en håndterbar nedbetalingstid og månedsbeløp. Det kan ta tid før firmaet begynner å tjene penger og lånet må nedbetales uavhengig av det.

Forbrukslån som oppstartskapital

Når oppstartskapital er innbetalt og selskapet er registrert kan du bruke pengene til det du har behov for. Dette kan være alt fra PCer og kontormøbler til verktøy og utstyr. Forbrukslånet kan benyttes slik du ønsker og må nedbetales av deg. Det er ditt private lån som utgjør aksjekapitalen i selskapet. Lånet må nedbetales med dine private konto og med egne opptjente penger. Har du brukt forbrukslån som aksjekapital er det veldig viktig at du ikke betaler dine månedlige avdrag fra kontoen til ditt nyetablerte firma.

Les også : https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/lan-og-kreditt/billan-forbrukslan-og-andre-lan/forbrukslan.html

Tap av oppstartskapitalen

Det er ingen garanti for at et firma klarer seg økonomisk selv om idéen var god. Det kan hende du må avvikle selskapet. Men forbrukslånet vil ikke bli slettet av den grunn. Det er en risiko for at du vil sitte igjen med gjeld og ingenting å vise til. Pass derfor på at du ikke låner mer enn du har behov for og tåler å tape. Du må tilbakebetale dine private lån uavhengig av hvordan det går med selskapet, og er økonomisk ansvarlig selv om firmaet går konkurs.

Gjeldsforsikring på forbrukslån

Velger du å realisere dine drømmer ved hjelp av et lån, bør du under alle omstendigheter sørge for å låne penger av en tilbyder som kan gi deg en gjeldsforsikring. For et lite ekstra beløp hver måned kan du sikre deg mot store problemer. Hvis du skulle havne i en situasjon hvor du ikke klarer å overholde dine forpliktelser er en gjeldsforsikring god å ha. En gjeldsforsikring kan inneholde alt fra betalingsfrie måneder til full sletting av lånet. Du kan bruke gjeldsforsikringen av flere årsaker og dette står i avtalen du gjør med banken din.

Renter på forbrukslånet

Renter på et lån uten sikkerhet er høyere enn rentene på for eksempel et boliglån eller lån til bil og båt. Renten du må betale avgjøres av risikoen utlåner må ta for å låne deg pengene du ber om. Siden du ikke stiller sikkerhet til slike lån, tar bankene en større risiko. Dette kompenserer de med å tilby lån mot en høyere renten. Hvilken rente du får tilbud om avhenger av kredittvurderingen som gjennomføres. God score gir lavere rente, mens en dårlig score gir høyere rente. Din årlige inntekt, gjeldssituasjon og kreditthistorikk avgjør hvordan du scorer.

Søknad om forbrukslån

Å søke om forbrukslån er en enkel prosess som gjennomføres digitalt. Du kan søke gjennom en lånemegler eller hos en bestemt bank. Uavhengig av hvor du søker må du fylle inn den samme søknaden. Du må regne med å fylle inn informasjon som:

 • Brutto årsinntekt (lønn før skatt)
 • Om du har barn
 • Om du eier eller leier bolig
 • Hvor mye gjeld du har
 • Hva slags gjeld du har
 • Hva slags jobb du har

I tillegg til all persondata du må fylle ut i søknaden, finnes det også minimumskrav du som søker må oppfylle:

 • Være minst 18 år gammel
 • Må møte bankens krav til årlig inntekt
 • Du må være registrert i folkeregisteret
 • Eventuelt bodd i og skattet til Norge de siste 3 årene
 • Må ha fast bostedsadresse i Norge
 • Du må ha norsk telefonnummer
 • Ikke ha noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger

Medlåntaker

Når du skal søke om et lån uten sikkerhet kan du velge å søke sammen med en medlåntaker. Å låne penger sammen med noen vil i mange tilfeller gi deg større mulighet til å få tilslag på lånet du søker om. Dere er to om å bære risikoen det innebærer å ha en låneforpliktelse. Det teller også positivt at dere har to inntekter. Dette vil bli lagt til grunn for bankens avgjørelse. Husk at din medlåntaker må være kredittverdig og ikke å ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

Kredittvurdering

Husk at det vil bli gjort en kredittvurdering av deg. Skal du bruke forbrukslånet som oppstartskapital til kjøp av bolig? Forbrukslånet vil faktisk være synlig for banken du vil ha boliglån hos. Et usikret lån vil du få innvilget etter en vurdering av hele din økonomiske situasjon og hvor stor gjeldsbelastning du tåler. Har du betalingsanmerkning eller en pågående inkassosak kan du regne med å få avslag på søknaden din. Det beste du kan gjøre før du søker, er å sørge for at alt du har av andre betalinger er på stell.

Oppsummering

Et forbrukslån kan være praktisk å ha når du har noe i livet ditt du gjerne vil realisere. I tillegg er det viktig at du har en plan for hvordan du kan innfri dine forpliktelser. Lån uten sikkerhet er et lån med høyere rente og kortere nedbetalingstid enn for eksempel et boliglån. Med et usikret lån slipper du bekymringen med å ha eiendeler som det må bli tatt pant i. En tilbyder av lån uten sikkerhet vil sjelden, eller aldri, stille krav til hva du skal bruke pengene til. Hvis du sammenligner et forbrukslån med et boliglån, vil det også ta vesentlig færre år å betale ned et usikret lån. Rentene er høyere enn et lån med sikkerhet, men du får raskere tilgang til kapitalen du trenger. Du kan dermed komme raskere i gang med prosjektet ditt.