Forbrukslån til dyrlegeregninger

Alle som har kjæledyr vet at en tur til dyrelegen kan bli dyr, hvis man er riktig uheldig. Har du forsikring dekker denne de største kostnadene, men ikke i alle tilfeller. Har du vært uheldig og endt opp med en høy dyrlegeregning som ikke kan deles opp kan forbrukslån være et alternativt betalingsmiddel. Siden bankene tilbyr digitale søknader og automatisk innhenting av gjeldsinformasjon kan lånesøknaden behandles raskere. Dette har igjen betydning for utbetalingstiden og hvor snart pengene kan stå på konto.

Kort om forbrukslån

Et forbrukslån er et såkalt lån uten sikkerhet. Når du søker om et slikt lån vil ikke bankene kreve sikkerhet i bolig eller egenkapital for å kunne innvilge lånet. Dette gjør lånet tilgjengelig også for de som ikke eier bolig, bil eller har oppsparte midler. Siden bankene ikke krever sikkerhet er dette lånet et dyrere lån, med en effektiv rente på 14,5 % i gjennomsnitt. Grunnen til den høye renten er risikoen bankene tar med slike lån. Høy risiko betyr høyere rente, for å kompensere for risikoen.

Forbrukslånet er også et fleksibelt lån. Du kan låne mellom 1 000 og 500 000 kroner, en tilbyder innvilger lån inntil 600 000 kroner, og benytte lånet slik du selv ønsker. Bankene stiller ingen krav til verken bruk eller sikkerhet. Du får også en fleksibel nedbetaling på maksimalt fem år. Dette betyr i praksis at du kan nedbetale lånet på 5 år, eller kortere hvis du har muligheten til det.

Forbrukslån til regninger

Det er i hovedsak ikke anbefalt å benytte seg av forbrukslån for å betale regninger. Dette fordi rentene er høyere, og du får en lengre nedbetalingstid. Har du derimot ingen andre alternativer er det bedre enn at saken går til inkasso. Du kan søke om det fulle beløpet regninger er på, og velger selv hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Det anbefales å nedbetale lånet raskest mulig, slik at du reduserer kostnadene knyttet til renter og gebyrer.

Dyrlegeregninger

En tur til dyrlegen koster under 1 000 kroner om du skal til ordinær sjekk, ta vaksine eller ID-merke hunden eller katten. Det er ikke den årlige sjekken som koster, men det uforutsette. Hvis kjæledyret har behov for medisiner resten av livet, må opereres eller må ha røntgen eller CT blir prisene noe helt annet. Dette kan bli veldig dyrt der og da, og det er ikke alle dyrleger som tilbyr en betalingsplan. I slike tilfeller kan forbrukslån være en løsning for å sikre kjæledyret den beste behandling.

Alternativer til forbrukslån

Når det kommer til å betale dyrelegeregningen og andre regninger er forbrukslån et av flere alternativer. Dette er det lånet som har den høyeste lånerammen og i teorien den laveste renten på markedet.
Andre alternativer til forbrukslån er:

  • Kredittkort
  • Smålån
  • Mikrolån

Kredittkort

Med et kredittkort kan du søke om en kredittramme mellom 1 000 og 150 000 kroner. Du får tilgang til kreditten gjennom nettbanken og et kredittkort. Du velger selv om du vil benytte kortet som betalingsmiddel eller overføre til din bankkonto. De fleste kredittkortselskapene tilbyr en rentefri periode på opptil 45 dager når du betaler med kredittkortet. Gjør du overføringer i nettbanken vil det regnes renter fra dag én.

Smålån

Smålån er enkelt forklart et mindre forbrukslån. Dette lånet har en lavere låneramme, opptil 70 000 kroner, og høyere renter. Den effektive renten på smålån starter på 19 %, mens forbrukslånet starter på 7 %. Det er derimot normalt med en rente mellom 40 % og 50 % på smålån. Du kan nedbetale dette lånet over 5 år, men det anbefales å unngå nedbetalingstid over 1 år.

Mikrolån

Dette er det minste lånet på markedet, med en låneramme på inntil 20 000 kroner. Dette er også det dyreste lånet på markedet, effektiv rente ligger mellom 200 % og 300 %. Siden dette er mindre lån får du også kortere nedbetalingstid, maksimalt 12 måneder. Dette lånet er ment som et tilbud for de som trenger mindre lån og kan tilbakebetale ved neste lønning.

Kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån i Norge må du møte et sett med ulike kriterier:

  • Minst 18 år gammel
  • Møte bankens krav til årlig inntekt
  • Være medlem av den norske folketrygden
  • Ikke ha noen betalingsanmerkning
  • Ingen pågående inkassosaker
  • Godkjent kredittvurdering

Du må være minst 18 år for å kunne ta opp gjeld i Norge, men aldersgrensen varierer fra tilbyder til tilbyder. Noen innvilger lån til de over 18 år, andre igjen har en aldersgrense på 21, 23 eller 25 år. Du må også møte bankens krav til årlig inntekt, som også er varierende. Noen tilbyr lave kredittrammer og lån under 5 000 kroner uten krav om inntekt. Ønsker du derimot høyere lån må du møte en inntektsgrense som ligger mellom 100 000 og 250 000 kroner.

Å bli medlem av folketrygden skjer på to ulike måter. Blir du født i Norge blir du automatisk medlem i den norske folketrygden. Dette medlemskapet beholder du selv om du flytter utenlands for en periode. Hvis du derimot ikke er født i Norge blir du medlem gjennom å bo og arbeide i Norge. Har du bodd i, arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene blir du medlem av folketrygden.

Du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkasso. I slike tilfeller regnes det som for høy risiko, og du vil ikke få en godkjent kredittvurdering. Har du behov for lån og er i en slik situasjon må du søke om lån med sikkerhet.

Viktig å huske på

Det finnes flere titalls tilbydere av forbrukslån på markedet. Dette betyr flere lån å velge mellom, som alle har ulike vilkår og betingelser. Så før du søker om lån er det verdt å undersøke. Benytter du deg av en låneportal kan du sjekke hvilke banker som tilbyr det lånet du har behov for. Og til hvilken pris og rente. Du kan også undersøke om noen tilbyr lån ut i fra din inntekt og alder. Ved å utelukke tilbydere sparer du tid når du skal søke om lån.

Du kan også benytte deg av en lånemegler når du søker om lån. Du sender da en søknad om lån som videresendes til alle deres samarbeidspartnere. Dette gir økte muligheter for å få innvilget lånet. Det gir også muligheten til å sammenligne vilkår og velge det lånet som har de beste vilkårene knyttet til renter, gebyrer og nedbetalingstid.

Oppsummering

Forbrukslån er fleksibelt. Søknaden kan behandles i løpet av en dag og du må ikke stille med pant eller egenkapital. Har du stabil inntekt og betjeningsevne kan du få innvilget forbrukslån og benytte lånet slik du selv ønsker. Har hunden eller katten nylig kommet hjem fra dyrlegen med en større regning kan du bruke lån til å betale regningen. Er det behov for dette anbefales det å nedbetale lånet så raskt som mulig, for å redusere de totale kostnadene.