Forbrukslån og kausjonist

Det er en liten jungel der ute av lånebegreper, betingelser og krav. Det er ikke alltid like lett å vite hvilke muligheter du har. Resultatet kan være at du søker på ett lån, når et annet ville være mer hensiktsmessig. Forbrukslån har blitt populære lån i Norge, men det er ikke alltid man får det lånet man ønsker. Er det da mulig å bruke kausjonist når man søker om forbrukslån?

Hva er et forbrukslån

Et forbrukslån er en form for usikret lån. Det betyr at banken ikke får noen form for sikkerhet som garanterer for at lånet blir tilbakebetalt. Når et lån er med sikkerhet, er dette enten i form av pant i eiendel eller med kausjonist. Forbrukslån er generelt kjennetegnet med høyere rente enn på lån med sikkerhet. I tillegg er lånesummene lavere, som regel med en øvre grense på 600 000 kr. Nedbetalingstiden er kortere, maksimalt 5 år. Lånesum, samt rentesats og nedbetalingstid blir ikke bestemt før etter du har søkt og banken har utført en kredittvurdering.

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en form for sikkerhet til banken. Det er en annen person som enten garanterer for lånebeløpet, eller stiller med eiendel som pant. Et eksempel kan være foreldre som kausjonerer for lån, ved å gi banken tilleggsikkerhet i deres bolig. Dersom låntaker misligholder lånet, eller ikke kan betale tilbake, ber banken kausjonist om å betale. Som kausjonist er du altså ansvarlig for lånesummen. Det er med andre ord store mulige konsekvenser og mye ansvar knyttet til dette.

Forbrukslån og kausjonist

Er det mulig å søke forbrukslån med kausjonist? Per definisjon er forbrukslån et usikret lån, mens en kausjonist er en form for sikkerhet. Det betyr at det øyeblikket du søker med kausjonist, søker du ikke lenger om et forbrukslån. Har du fått avslag på forbrukslån, eller får ikke de betingelsene du ønsker? Da kan det være at du får lån, eller bedre betingelser, dersom du stiller med sikkerhet. Det er i så fall ikke lenger et forbrukslån du søker om.

Har du ikke eiendel å stille som pant, kan en kausjonist være aktuelt. Men da er det viktig å tenke seg svært nøye om. Det er ikke bare din økonomi som blir påvirket av lånet. Kausjonisten vil være ansvarlig for den delen av lånet de har garantert for. I verste fall kan en som stiller som kausjonist selv få økonomiske vansker, eller måtte selge huset.

Forbrukslån og medsøker

Når man søker om forbrukslån, søker man altså ikke med kausjonist. Det man imidlertid kan gjøre er å søke sammen med en medsøker. Dette er mye det samme som en kausjonist. Du søker imidlertid sammen med en annen person, i stedet for at denne personen stiller med sikkerhet. Det betyr at deres samlede inntekt blir vurdert når du søker. Dette er ikke en etablert praksis alle steder. Det er altså ikke alle banker som godtar søknader med medsøker.

Fordeler med medsøker til forbrukslån

Det er visse kriterier du må fylle for å få godkjent søknad på forbrukslån. Du må blant annet ha høy nok, og helst fast inntekt. Når du søker med en medsøker ser bankene på den kombinerte inntekten. Det betyr at sjansene dine for å få innvilget lån øker når du har med medsøker. I tillegg vil du sannsynligvis få bedre lånebetingelser, som lavere rente. Rentesats blir satt individuelt. Dersom bankene vurderer at det er stor risiko for at du vil få betalingsvansker, får du høy rente. Med en medsøker reduserer du denne risikoen.

Ulemper med medsøker til forbrukslån

Det er lett å tenke at når noen har hjulpet en venn med å få innvilget et lån, er jobben som medsøker unnagjort. Slik er det ikke. Medsøker er like ansvarlig for at lånet blir tilbakebetalt innen tidsfrist som hovedsøker. Dersom hovedsøker får betalingsvansker, må medsøker betale på lånet. Dersom dette ikke blir gjort risikerer både hovedsøker og medsøker inkassovarsel og betalingsanmerkning.

Dersom du blir spurt om å være medsøker bør du dermed ikke umiddelbart si ja. Det er menneskelig å ville gjøre en venn eller familiemedlem en tjeneste. Du bør imidlertid på forhånd undersøke om den som spør har forsvarlig nok økonomi til å betjene lånet. Om du ser at personen ikke har det, eller har en historie med betalingsvansker, bør du avslå.

Hvem kan stille som medsøker

I utgangspunktet kan hvem som helst stille som medsøker. Dette kan være familie, slekt kjæreste eller venner. Dere er ikke nødt til å bo sammen eller være i familie. Det betyr imidlertid ikke at det er hvem som helst som bør stille som medsøker. Generelt er det anbefalt at man bare spør nær familie. For å gå inn i denne type avtale bør en ha både en stabil relasjon og økonomi.

Hvilken relasjon har dere?

Ingen vet hvordan livet ser ut om fem år. Det er en forpliktelse å bli medsøker sammen med noen. Det er kanskje naturlig å ville hjelpe den nye kjæresten. Det er ikke så gøy når det er du som må betale hans eller hennes lån ett år etter dere slo opp. Både den som spør og den som blir spurt må vurdere hvor hensiktsmessig det er med en slik avtale.

Tåler relasjonen konsekvensene?

Hva skjer dersom hovedsøker får betalingsvansker, og medsøker må betale? Sterke vennskap har blitt ødelagt av økonomi før. Ikke spør noen om å være medsøker dersom du er usikker på hvordan dette kan påvirke relasjonen deres. Ha en plan for hvordan dere skal håndtere eventuelle betalingsvansker.

Tål at den du spør sier nei

Det er et stort ansvar å stille som medsøker. Vær tydelig på konsekvenser til den du spør, og vær ærlig om egen økonomi. Spør bare de du vet har en trygg og stabil økonomi. Unngå å spørre noen som selv har planer om å søke om lån snart. Generelt er det mye å ta stilling til for både den som spør og den som blir spurt. Om den som blir spurt sier nei, er dette et helt naturlig valg. Ikke forvent at den du spør sier ja, og ikke prøv å overtale etter at de har sagt nei.

Oppsummert

Forbrukslån er et lån du får uten sikkerhet. Det betyr at det ikke er mulig å søke om forbrukslån med kausjonist. Det er imidlertid mulig å søke om forbrukslån med medsøker. Dette er en person som søker om lånet sammen med deg. Dette kan øke sjanse for å få godkjent lånesøknaden. Det kan også gi lavere rente. Samtidig er det viktig å vite at medsøker også blir ansvarlig for at lånet blir tilbakebetalt. Vær derfor svært bevisst på hvem du ber om å være medsøker. Dersom du blir spurt om å være medsøker må du tenke grundig over dette før du sier ja.