Hva betyr det at et forbrukslån er uten sikkerhet?

De fleste forbinder forbrukslån med det tradisjonelle forbrukslånet. Ofte kan du låne opptil en halv million kroner over fem år. Forbrukslån er egentlig et samlet begrep for all usikret gjeld. Hva betyr det at gjeld er uten sikkerhet?

Forbrukslån uten sikkerhet

Å stille sikkerhet for lån betyr at banken får en form for sikkerhet for at lånet blir tilbakebetalt. Da tar banken pant i en av dine eiendeler. Eiendelen som stilles til sikkerhet må være av en viss verdi. Ofte er kravet at det er verdt like mye eller mer enn lånebeløpet. Mange stiller bolig eller fritidseiendommer som sikkerhet. Det er også mulig å gi banken sikkerhet i tomter, kjøretøy eller andre ting av verdi.

Når banken har sikkerhet i lånet gir det en ekstra trygghet for dem. Skulle du misligholde lånet, kan banken kreve eiendelen tvangssolgt. Banken kan da dekke gjenværende lånebeløp med salgssummen. På den måten vil de ikke få et tap.

Ikke alle har mulighet til å stille sikkerhet selv. Det er mulig å få en tredjepart til å stille sikkerhet for deg. Det kalles en kausjonist. Ofte er det et familiemedlem eller andre som står deg nær. Kausjonisten gir banken pant i sine eiendeler, og tar dermed en risiko på dine vegne.

Fordeler med sikkerhet

Om du stiller sikkerhet til lånet vil du få bedre lånevilkår. Det henger sammen med at banken tar mindre risiko. Jo mindre risiko banken anser deg som lånekunde, jo bedre lånevilkår vil du kunne få. Med bedre lånevilkår vil den totale kostnaden for lånet blir mindre.

For mange er dette den eneste måten å få lån på. Særlig om du skal ta opp et større lån til for eksempel bolig. Da kan banken kreve en sikkerhet for at lånet skal innvilges. Når du kjøper bolig tar lånet sikkerhet i selve boligen. Har du i tillegg en kausjonist eller annen sikkerhet, kan du slippe kravet om egenkapital.

Ulemper med sikkerhet

Ulempen med å stille sikkerhet er risikoen du tar. Du risikerer å miste eiendelen du stiller til sikkerhet om du ikke betaler ned lånet ditt. Risikoen er lav om du ikke tar opp mer i lån enn du kan betjene. Det er allikevel vanskelig å forutse endringer i din økonomiske situasjon.

Ulike typer forbrukslån

Når du skal søke om forbrukslån er det lett å gå seg vill blant alle de ulike begrepene. De aller fleste har kjennskap til forbrukslån og kredittkort, og vet hva forskjellen mellom dem er. I nyere tid har lånemetoder som smålån, mikrolån, lån på dagen og SMS-lån dukket opp. Alle disse er eksempler på usikret gjeld. Lånevilkårene er likevel svært forskjellige.

Forbrukslån

Et vanlig forbrukslån er den formen for usikret gjeld de fleste kjenner best til. Det tilbys av de aller fleste banker, og det kommer stadig nye låntilbydere av denne type lån. Et forbrukslån tilbys gjerne opptil 500 000 eller 600 000 kroner. Maksimalt lånebeløp kan variere mellom ulike banker. Lånet kjennetegnes av sin høye rente. Dette er en konsekvens av at det ikke gis sikkerhet til lånet. Renten ligger vanligvis på mellom 10 til 15 %. I Norge er maksimal nedbetalingstid lovbestemt. For et lån uten sikkerhet kan bankene innvilge opptil fem år.

Refinansiering

Å refinansiere vil si at du erstatter eksisterende gjeld med et nytt lån. Det kan være fordi du har gjeld hos mange ulike aktører eller på grunn av dyr gjeld. Ved å samle all gjeld i et lån vil du få bedre oversikt. Du vil også slippe unna med kun ett gebyr. Når du refinansierer vil du også kunne få en bedre rente på lånet.

Refinansiering kan gjøres både med og uten sikkerhet. Refinansierer du uten sikkerhet tar du egentlig bare opp et forbrukslån, som erstatter eksisterende gjeld. Det er allikevel en viktig forskjell mellom et forbrukslån og refinansiering. Når du refinansierer kan du få inntil 15 års nedbetalingstid, i motsetning til fem år.

Kredittkort

Når du har et kredittkort har du ikke lånt penger før du benytter kortet. Du søker om en kredittramme som du fritt kan bruke slik du vil. Du får et fysisk betalingskort som du kan bruke på linje med et vanlig debetkort. Forskjellen er at du låner penger hver gang du benytter kortet. Benyttet kreditt faktureres så hver måned med eventuelle renter og gebyrer.

Kredittkort er også en usikret gjeld. Dermed er maksimal nedbetalingstid fem år. Mange banker tilbyr en rentefri periode på 30 til 60 dager. Innenfor denne perioden kan du altså slippe unna renter. Renten på et kredittkort er ofte mellom 20 og 30 %.
Nedbetalingen av benyttet kreditt kan du kontrollere til en viss grad selv. Det er et minstebeløp du må betale hver måned. Ofte er kravet minst 200 til 400 kroner om du kun har brukt et lite beløp. Har du benyttet mer er det gjerne en viss prosent du må betale. Dette er kalkulert ut for å sørge for at det er nedbetalt innen fem år. Utover det kan du velge hvor mye du betaler ned.

Kredittrammer

En kredittramme har stort sett samme vilkår og betingelser som et kredittkort. Forskjellen mellom dem er at en kredittramme ofte er knyttet til en bestemt butikk eller kjede. Du får innvilget en bestemt kreditt du kan handle for. Eller en bank innvilger en kredittramme du kan nedbetale over tid.

Smålån og mikrolån

Smålån og mikrolån er to relativt like lån. Lånene er varianter av det tradisjonelle forbrukslånet. De markedsføres som lån av mindre beløp og for rask innvilgelse.

Når du søker om et smålån kan du gjerne låne opptil 70 000 kroner. Nedbetalingstiden er maksimalt fem år, men kortere om du låner mindre beløp. Renten på denne type lån er mellom 20 og 30 %.

Et mikrolån er mindre lån mellom 1 000 og 20 000 kroner. Nedbetalingstiden er gjerne alt fra 1 måned til 1 år. Hvor lang nedbetalingstid du kan få vil avhenge av lånebeløp. Renten på denne type lån er svært høy. Ofte fra 100 % til 300 % og høyere.

Lån på dagen og SMS-lån

Begrepene lån på dagen og SMS-lån har dukket opp i forbindelse med markedsføring av lån. Lån på dagen benyttes ofte om smålån og mikrolån. Det viser til at du får innvilget lån innen 24 timer. Utbetalingen vil derimot ta lenger tid. SMS-lån er ikke tillatt i Norge i dag. Det var opprinnelig et lån du kunne få ved å sende kodeord på SMS. Begrepet brukes også for markedsføring av smålån og mikrolån.

Oppsummering

Et forbrukslån uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i dine eiendeler. På den måten vil banken ta større risiko ved å låne deg penger. Skulle du misligholde lånet kan ikke banken få tilbake beløpet du skylder gjennom panten. For deg som lånekunde betyr manglende sikkerhet høyere renter. Dette er en konsekvens av risikoen banken tar.